Araştırma Kitleri

PhoenixDx®  Mycoplasma Mix

PCCSKU15209

PhoenixDx® Mycoplasma Mix, mikoplazma kontaminasyonunun tespiti için hızlı, güvenilir ve oldukça spesifik bir qPCR çözümüdür.